Najczęściej zadawane Pytania

Electric Vehicle Supply Equipment - sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych EVSE oznacza sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych, a jego funkcją jest dostarczanie energii elektrycznej do ładowania pojazdów elektrycznych. EVSE są również znane jako elektryczne punkty ładowania lub po prostu punkty ładowania.

Wat równy jest iloczynowi jednostki energii przemnożonej przez jednostkę czasu: W = F * s i określa on ilość pracy wykonanej w ciągu jednej sekundy. Wat stanowi także jednostkę, w której podajemy strumień energii.Przy obliczeniach energetycznych posługujemy się głównie jednostkami kW (kilowatami). 1 kW równy jest 1000 W. Czasem w dokumentacjach dotyczących ogólnego rynku energetycznego spotkamy się z przedrostkiem M przed jednostką W ? MW. Są to mega waty. 1 MW równy jest 1000 kW, czyli 1 000 000 W.

Watogodziny stanowią jednostkę energii. Watogodziny najczęściej podawane są w kilowatogodzinach (kWh) i reprezentują one wartość energii zużywanej przez urządzenie o mocy 1 kW (1000 W) pracujące przez jedną godzinę. Jednostka ta najczęściej służy do prezentowania zużycia energii przez odbiorcę. Przemysł energetyczny posługuje się także następującymi jednostkami energii:

  • MWh (megawatogodzina) = 1000 GWh
  • GWh (gigawatogodzina) = 1000 MWh
  • TWh (terawatogodzina) = 1000 GWh

Punkt ładowania ? urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w którym wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu. Wyróżniamy 2 rodzaje punktów ładowania.


Punkt ładowania o normalnej mocy ? punkt ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW, z wyłączeniem urządzeń o mocy mniejszej lub równej 3,7 kW zainstalowanych w miejscach innych niż ogólnodostępne stacje ładowania, w szczególności w budynkach mieszkalnych.


Punkt ładowania o dużej mocy ? punkt ładowania o mocy większej niż 22 kW.

Urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym, lub wolno stojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy.  wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym oraz, w przypadku gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne, wraz z instalacją prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego.

Residual Current Circuit Breaker with Over Current Protection RCBO są powszechnie stosowane w aplikacjach, w których istnieje potrzeba połączenia ochrony przed przetężeniami (przeciążeniem i zwarciem) orazochrony przed prądami upływowymi. Dodatkowo wyposażone w człon nadmiarowo - prądowy. RCBO pomagają w wykrywaniu tego rodzaju usterek i wyzwalają obwód, zapewniając pełną ochronę ludzi i podłączonego sprzętu.

Wyłączniki różnicowoprądowe residual-current device są przeznaczone do odłączania obwodu w przypadku wystąpienia prądu upływu. Wykrywając małe prądy upływowe (zwykle 5?30 mA) i wystarczająco szybko odłączając (<30 ms), mogą zapobiec porażeniu prądem. Stanowią one istotną część automatycznego odłączania zasilania (ADS), tzn. Wyłączają się, gdy pojawia się awaria, a nie polegają na interwencji człowieka, jednej z podstawowych zasad nowoczesnej praktyki elektrycznej.
Aby zapobiec porażeniu prądem, wyłączniki różnicowoprądowe powinny działać w ciągu 25?40 milisekund przy wszelkich prądach upływowych (przez osobę) powyżej 30 mA, zanim porażenie prądem elektrycznym może doprowadzić serce do migotania komór, najczęstszej przyczyny śmierci na skutek porażenia prądem elektrycznym. Natomiast konwencjonalne wyłączniki lub bezpieczniki przerywają obwód tylko wtedy, gdy całkowity prąd jest nadmierny (który może być tysiące razy większy niż prąd upływowy, na który reaguje RCD). 

BEV (ang. Battery Electric Vehicle) Pojazd samochodowy do napędu wykorzystujący wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

PHEV (ang. Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Pojazd samochodowy o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

V2G to akronim od vehicle-to-grid. Pod tym pojęciem kryje się opis technologii, dzięki której pojazd podłączony do ładowarki lub gniazdka stanowi zasobnik energii i może być zabezpieczeniem dla sieci elektroenergetycznej na poziomie lokalnym. Na takiej samej zasadzie można ustanowić pojazd zasobnikiem energii nie tylko dla sieci zewnętrznej, lecz też instalacji budynku lub przekazać zgromadzoną energię do innych magazynów zewnętrznych. By móc wykorzystać technologię V2G, punkt ładowania i pojazd muszą być do tego przystosowane, czyli wyposażone w stosowne oprogramowanie. Ponadto, pod względem konstrukcyjnym, punkt ładowania musi mieć możliwość przetwarzania energii w dwóch kierunkach ? z sieci do pojazdu (AC/DC) oraz z pojazdu do sieci (DC/AC). Bez względu na to, czy ładowarka ma możliwość wykorzystania V2G, musi spełniać podstawowe wymagania bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych dla punktów i stacji ładowania.

Stacja ładowania dostępna na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego użytkownika pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego.

Proces ładowania pojazdu to zespół czynności służący docelowo przekazaniu i akumulowaniu w pojeździe energii potrzebnej do napędu tego pojazdu. Z uwagi na wielość rozwiązań technicznych proces ten może być realizowany na co najmniej kilka sposobów. W tym opracowaniu brane są pod uwagę najpopularniejsze z nich, tj. ładowanie za pomocą złącza wtykowego, pantografu i połączenia bezprzewodowego (poprzez indukcję elektromagnetyczną).

Szykujesz się do kupienia auta EV? A może lada dzień odbierzesz pojazd z salonu i potrzebujesz osprzętu? A może od kilku lat jeździsz takim autkiem, ale zepsuł Ci się Wallbox? W takim razie jesteś w dobrym miejscu! W naszym sklepie znajdziesz wszystko, co tylko może się przydać w podroży lub w garażu. Przygotowaliśmy szeroki asortyment do samochodów elektrycznych, a w nim:

  • Ładowarki –stacje DC słupki AC, Wallboxy i mobilne EVSE;
  • przewody ładowania typu 1 i 2
  • akcesoria ładowania –adaptery, liczniki oraz przedłużacze;
  • akcesoria samochodowe –dywaniki, maty bagażnikowe.

Sklep internetowy z akcesoriami do elektryków -ilość i jakość

Wielu kierowców nie decyduje się na zakup auta EV z jednego powodu. Obawiają się, trudności ze znalezieniem odpowiedniego osprzętu. Chcemy oszczędzić Ci takich zmartwień i dlatego oferujemy osprzęt do różnych modeli i typów aut.
Nie myśl, że skupiając się na ilości, zapomnieliśmy o jakości! Proponujemy artykuły jedynie od cenionych w branży producentów, m.in. Wallbox, Webasto, ABB, Ekoenergetyka, Nrgkick, Juice booster i wielu innych!